0
Platba a dodání

Platba a dodání

I. Česká republika

Cena zboží a platba:

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v objednávce (dále jen „účet prodávajícího“);

1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
3. Ceny uvedené na stránkách e-shopu www.azurit.cz jsou včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednání. Dojde-li v průběhu vyřizování objednávky ke změně ceny, platí pro kupujícího vždy ceny v okamžiku objednávání zboží.
4. Faktura vystavená na základě objednávky je současně daňovým dokladem.
5. Akční nabídky a případné slevy platí pouze po vymezenou dobu a při splnění podmínek stanovených v akci. Podmínky a délka trvání bude vždy uvedena u konkrétního zbo­ží.

Expedice objednávek a doba doručení:

Příprava a expedice objednávek je prováděna nejpozději do (3) tří pracovních dnů ode dne doručení objednávky prodávajícímu. V této lhůtě je objednávka předána přepravci (Česká Pošta pro ČR) a v závislosti na něm bude zásilka doručována. V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, bude zásilka uložena na příslušné pobočce České Pošty v místě bydliště adresáta, a to po dobu maximálně 14ti dnů. Pokud nebude zásilka kupujícím v této lhůtě vyzvednuta, bude následně odeslána zpět prodávajícímu.

Objednávání:

1. Objednávku zboží lze provést na internetových stránkách na adrese www.azurit.cz. Objednávku provedete vložením zboží do nákupního košíku a vyplněním předepsaného elektronického formuláře všemi potřebnými údaji. Nakupující je povinen poskytovat pravdivé kontaktní údaje, bez kterých nelze objednávku úspěšně dokončit. Zejména je třeba uvádět správně přesnou emailovou adresu, která slouží k ověření objednávky a ke komunikaci s nakupujícím o průběhu a stavu objednávky.
2. Objednávka, která nesplňuje veškeré náležitosti, a ani na vyžádání nebudou tyto údaje doplněny, může být prodávajícím zrušena nebo označena za neplatnou.
3. Po úspěšném uzavření elektronické objednávky prostřednictvím e-shopu bude kupující informován automaticky vygenerovanou odpovědí, na kterou dále netřeba odpovídat. Nebude-li v přiměřené časové lhůtě doručena tato automatická odpověď na uvedenou emailovou adresu, nebyla objednávka s největší pravděpodobností prodávajícímu doručena a je nutné kontaktovat prodávajícího emailem uvedeným na těchto stránkách pro ověření.

Přeprava a dodání zboží:

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, jež jsou uvedeny v objednávce. Součástí zásilky je dodací list.
2. Objednávky jsou vyřizovány jako zásilky Českou Poštou, a řídí se jejími platnými právními předpisy, přepravními podmínkami a ceníky. V případě, že zásilka nebude doručena na uvedenou adresu z důvodu nepřítomnosti kupujícího, bude uložena na příslušné pobočce České Pošty v místě adresáta a to po dobu maximálně 14-ti dnů, kdy je možné si zásilku běžným způsobem vyzvednout.
3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
4. V okamžiku přijetí platby za danou objednávku, bude na emailovou adresu uvedenou v objednávce odeslána faktura v elektronické podobě.

Nevyzvednutí zásilek zaslaných na dobírku:

Pokud kupující alespoň jednou řádně nepřevezme zásilku, či zásilku řádně nevyzvedne uloženou na příslušné pobočce České pošty, je kupujícímu v případě další objednávky na eshopu www.azurit.cz umožněna pouze platba předem (převodem na účet, platba kartou). Výzvu k platbě obdrží kupující na uvedenou emailovou adresu a to do (3) tří pracovních dnů ode dne objednání.

Odstoupení od smlouvy:

1. Kupující má v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího: Azurit Kingdom, s.r.o., Bohumínská 788/61, Slezská Ostrava, 71000, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: shop@azurit.cz
2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Jde-li o audio nebo video nosiče CD/DVD, zboží musí být vráceno nerozbalené a v neporušeném původním obalu (fólii). Zaslání zboží zpět na adresu prodávajícího provede kupující, který odstoupil od smlouvy na vlastní náklady a v co nejkratší možné době od data odstoupení od smlouvy.

Upozornění:

V případě, kdy kupující zadá nesprávně emailovou adresu, nebude mu doručena automatická odpověď s informacemi o objednávce. Většina komplikací při objednávce je způsobena nesprávně uvedenou emailovou adresou, nebo plnou emailovou schránkou. Z těchto důvodů pak následně nejsou emaily doručeny. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost při zadávání emailové adresy.

II. Slovensko a zahraničí

Platba, zasílání a doručování na Slovensko a do zahraničí:

V případě, že kupující objednává z jiné země než ČR, je potřeba skutečnost uvést v objednávce. V takovém případě se u objednávky postupuje následujícím způsobem:

Platba se provádí předem, nikoliv na dobírku a je uskutečňována v eurech. Kupujícímu je do (3) tří pracovních dnů na uvedenou emailovou adresu zaslána Výzva k platbě, kde jsou uvedeny veškeré důležité specifikace pro uskutečnění platby na náš účet vedený v eurech. Výzva k platbě obsahuje cenu produktů v eurech, číslo objednávky, sloužící zároveň jako variabilní symbol pro platbu, a cenu poštovného, která je na Slovensko a do zahraničí vyšší, než cena pro zaslání do ČR. Poštovné na Slovensko má jednotnou cenu (7,80) sedm eur a osmdesát centů na všechny druhy zboží. Poštovné do zahraničí mimo SR bude určeno individuálně dle dané země a velikosti objednávky.

Kurz eura je přepočítáván jednotně a pevně stanoveným kurzem pro rok 2020 a to 25,410 Kč = 1 €.

Po odeslání platby kupujícím prosíme o zaslání potvrzení o platbě zpět na naši emailovou adresu, což urychlí ověření platby a odeslání zásilky kupujícímu. V případě, že potvrzení o zaslání nebude kupujícím doručeno, bude zásilka odeslána až po přijetí platby na náš účet a to nejpozději do (3) tří pracovních dnů od data přijetí platby.

Zásilka je doručovaná Českou Poštou na území ČR a Slovenskou Poštou na území Slovenska. V případě, že kupující není zastižen na uvedené adrese, je zásilka připravena a uložena po dobu (14) čtrnácti dnů na příslušné pobočce Slovenské Pošty. V případě zasílání do zahraničí mimo SR, je zásilka doručována dle individuální domluvy s kupujícím.